Waarom Rollenspel? 5 redenen op een rij

Eten en drinken, naar het werk gaan, winkelen of tuinieren; de dagelijkse bezigheden van volwassenen worden graag door kinderen nagespeeld. In dit rollenspel liggen veel kansen om nieuwe dingen te leren. Waarom is rollenspel ook alweer zo belangrijk? We zetten 5 redenen voor je op een rij.

1 – Rollenspel vergroot de wereld van kinderen

Als kinderen samen spelen nemen ze elk hun eigen verhaal mee. Spelen ze bijvoorbeeld dat ze in de winkel zijn, dan kan het zijn dat het ene kind wil betalen met contant geld, maar het andere kind wil mobiel betalen. Door samen te spelen leren ze van elkaar. Het vergroot hun wereld. Ook kun je als leerkracht, begeleider of ouder elementen toevoegen. Speel je mee met de kinderen die in de ‘trein’ zitten, dan kun je bijvoorbeeld zeggen dat je zin in een kop koffie hebt en vragen of je ook koffie kunt krijgen in de trein. Ook de kinderen zelf zullen elkaar op ideeën brengen die tot nieuw spel leiden. 

2 – Rollenspel is belangrijk voor de sociale ontwikkeling

Tijdens het spelen krijgen jonge kinderen te maken met verschillen in de manier van spelen, conflicten over het gebruik van materiaal of de richting van het spel. Ze willen bijvoorbeeld dezelfde rol spelen of hetzelfde materiaal gebruiken. Er moet verdeeld, gedeeld en overlegd worden. Er ontstaat dus sociale interactie. Waar de jongste kinderen vaak nog naast elkaar spelen, ontstaat er steeds meer sociaal spel waarbij bepaalde patronen ontstaan en soms weer doorbroken worden. Dit sociale aspect van het rollenspel is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van elk jong kind.

3 – Rollenspel stimuleert de taalontwikkeling

Tijdens het spel moeten kinderen overleggen. Ook komen ze door het aannemen van een rol in aanraking met nieuwe objecten en termen. Hierdoor wordt de woordenschat vergroot. Het aannemen van een rol zorgt ervoor dat kinderen met verschillende vormen van spreken in aanraking komen. Een verpleger of arts gebruikt taal op een heel andere manier dan een bouwvakker of politieagent. Door regelmatig mee te spelen met kinderen kun je actief vragen stellen of nieuwe woorden introduceren.

Foto: Senso Speelstenen Groenten

4 – Rollenspel prikkelt de fantasie

Wanneer een kartonnen doos een raket wordt, dan heb je wel wat fantasie nodig. Een stok wordt een stuurknuppel, oranje papier is het vuur. Een grote schijf is de maan en een muts wordt een helm. Sommige kinderen hebben geen enkele moeite om in hun fantasie steeds weer nieuwe dingen te bedenken, maar anderen hebben daarin echt stimulans nodig. Laat kinderen daarom regelmatig wisselen van speelpartner om zo van elkaar te kunnen leren. Door vragen te stellen leren de kinderen zelf oplossingen te bedenken. Bijvoorbeeld: “O, we hebben nog geen stuur in de raket. Wat voor stuur heeft een raket eigenlijk en hoe kunnen we dat maken?” Geef de kinderen de ruimte om hierin hun eigen fantasie te laten volgen en denk vooral in mogelijkheden en niet in beperkingen.

5 – Rollenspel biedt een basis voor het toevoegen van leerelementen

Als leerkracht sta je zelf graag aan het stuur. Je wilt de kinderen graag iets leren. Toch is het de kunst om de kinderen veel ruimte te geven en niet voor te kauwen. Rollenspel biedt kinderen de mogelijkheid om zelf het spel vorm te geven. Door te observeren kun je kijken waar de behoefte van kinderen ligt en hoe ze spelen. Vanuit dit spel van de kinderen kun je leerelementen toevoegen. Spelen ze bijvoorbeeld buiten met allemaal emmertjes en potten en zijn ze met de schep in een emmer aan het roeren om te ‘koken’ dan kun je misschien een tafeltje en stoelen buiten neerzetten, zodat er geserveerd kan worden. Zo kan er een heel buitenrestaurant met terras ontstaan, waar ook andere kinderen bij betrokken worden. Probeer hierin het spel van de kinderen te volgen (en niet te verstoren) en zo het maximale uit het spel te halen. Je zult zien dat kinderen op den duur zelf ook in uitbreidingen gaan denken en met suggesties komen, zodat je minder hoeft te sturen en meer kunt volgen of observeren.

Rollenspel is er altijd. Het is ook niet moeilijk. De uitdaging is om er de waarde van te zien en als volwassene goed in te schatten welke betekenis het spel voor het kind heeft. Neem er dus de tijd en ruimte voor en geniet van het spel dat ontstaat.

Producten voor rollenspel

In de nieuwe productcategorie rollenspel zullen we de komende tijd materialen toevoegen waarmee je het rollenspel kunt stimuleren of die als basismateriaal kunnen dienen. 

Meer Rollenspel
Deel winkelmand